Poštovano članstvo,

Molimo Vas da nam iz razloga preciznije evidencije svih članova udruženja dostavite sledeće podatke:

  • Ime i prezime;
  • Broj licence;
  • ID broj;
  • Adresa (ulica, broj, mesto);
  • Broj telefona.

Molimo Vas da nam navedene podatke dostavite do kraja septembra, na e-mail adresu udruženja: usmrsrbije@gmail.com. Ukoliko ne znate svoj ID broj, na sajtu Komore u rubrici „Pretraživanje licenciranih članova“ ukucajte svoje ime i prezime. Na spisku koji će se prikazati imaćete uvid u sve potrebne podatke.

Upravni odbor.

service